PBC i wiesz o więcej

KLIENT

Polskie Badania Czytelnictwa

BRANŻA

Czytelnictwo

ROK

2019

Spółka Polskie Badania Czytelnictwa (PBC) to działający w oparciu o własny statut, projekt rozszerzający działalność Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) oraz Izby Wydawców Prasy (IWP) o badania czytelnictwa.


PBC zrzesza wydawnictwa wszystkich rodzajów prasy: dzienników ogólnopolskich i regionalnych, tygodników, magazynów kolorowych oraz prasy specjalistycznej.


Mieliśmy przyjemność dokonywać pierwotnie modyfikacji graficznych i funkcjonalnych w zakresie Rynku Prasowego, a finalnie redesigny całej szaty graficznej portalu, która była w pełni zgodna z wizją klienta.

Polskie Badania Czytelnictwa
Platforma

W naszym wydaniu

Technologia

Zaimplementowano na życzenie Klienta szereg animowanych wykresów słupkowych dostępnych również w wersji mobilnej przeglądarki oraz podążające menu. Wszystkie animacje wykonano za pośrednictwem autorskiego skryptu JavaScript i kilku możliwości dostępnych w arkuszach styli CCS3.

Zawartość wykresów jest zarządzana z poziomu zaplecza opartego o CMS Wordpress i dedykowanej wtyczki do zarządzania danymi tabelarycznymi. Przy okazji realizacji remodernizacji popełniono szereg pluginów do Wordpressa będącego silnikiem powyższego systemu.

Polskie Badania Czytelnictwa

Design

Wszystkie wykresy zostały starannie zaprojektowane przez naszego grafika i zwizualizowane na makietach, by Klient miał możliwość akceptacji. Dokładnie taka sama procedura dotyczyła podążającego menu bocznego i wszystkich elementów których dotyczyła remodernizacja.

Polskie Badania Czytelnictwa
To nie wszystko

Zobacz kolejny projekt

KLIENT

Trydan

BRANŻA

Biuro projektów

ROK

2019