PBC i wiesz o więcej

KLIENT

PBC

BRANŻA

Prasa

ROK

2018

Spółka Polskie Badania Czytelnictwa (PBC) to działający w oparciu o własny statut, projekt rozszerzający działalność Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) oraz Izby Wydawców Prasy (IWP) o badania czytelnictwa.


PBC zrzesza wydawnictwa wszystkich rodzajów prasy: dzienników ogólnopolskich i regionalnych, tygodników, magazynów kolorowych oraz prasy specjalistycznej.


Mieliśmy przyjemność dokonywać modyfikacji graficznych i funkcjonalnych w zakresie Rynku Prasowego.

PBC
Platforma

W naszym wydaniu

Technologia

Zaimplementowano na życzenie Klienta szereg animowanych wykresów słupkowych dostępnych również w wersji mobilnej przeglądarki oraz podążające menu. Wszystkie animacje wykonano za pośrednictwem autorskiego skryptu JavaScript i kilku możliwości dostępnych w arkuszach styli CCS3.

Zawartość wykresów jest zarządzana z poziomu zaplecza opartego o CMS Wordpress i dedykowanej wtyczki do zarządzania danymi tabelarycznymi.

PBC

Design

Wszystkie wykresy zostały starannie zaprojektowane przez naszego grafika i zwizualizowane na makietach, by Klient miał możliwość akceptacji. Dokładnie taka sama procedura dotyczyła podążającego menu bocznego.

PBC
To nie wszystko

Zobacz kolejny projekt

KLIENT

Edmar

BRANŻA

Hotel

ROK

2017